Görme Alanı Eğitimi

Görme alanı ile ilgili başarısızlıklar, felç veya hipoksik beyin hasarından sonra sık görülen yan etkilerdir. Görsel bilgi, gözden optik sinir yoluyla ve görsel ışınlar yoluyla işlenmek üzere oksipital loba iletilir. Bu sinir yolları hasar görürse, gerekli görsel bilgi artık oraya ulaşmaz ve işlenemez – bu da görme alanı arızasına neden olur. Bu durumdan etkilenen bireyler, okuma ve görsel yönelim ile ilgili özel zorluklar yaşarlar. Bu hedefe yönelik eğitim, günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkileri önemli ölçüde azaltabilir.

Görsel-Motor Yetenekleri

İnsan hareketi, farklı motor, görsel ve proprioseptif sistemlerin koordinasyonuna dayanır. Çatal bıçak veya alet kullanmak gibi çok sayıda günlük “ince motor” aktivitesinde, gözlerin, başın ve ellerin tam koordinasyonu esastır. Motor aktivite sırasında, görsel kontrol önemli bir rol oynar – özellikle hareket dizilerinin öğrenme aşamasında. Motor veya duyusal alanın yanı sıra uzamsal veya görsel sistemdeki beyin hasarı, görsel motor işlevinde ciddi zorluklara neden olabilir.

Sakkadik (SAKA)

Endikasyonlar: Görme alanının bir yarısındaki görsel farkındalık bozuklukları. Sıklıkla orta veya posterior serebral arterin dağılım alanındaki ihmal veya genişletilmiş serebral enfarktüslerde ortaya çıkarlar. Diğer organik beyin bozuklukları da bu işlevsel bozukluklara neden olabilir. Bu çalışma 8 yaş ve üzeri kişiler için uygundur. Eğitim şu danışan, çok basit yapılandırılmış bir manzara ile ekranda bir ufuk görür. Ekranın ortasında büyük bir güneş vardır. Düzensiz aralıklarla, güneşin solunda veya sağında bir nesne belirir. Danışan bir nesne fark ettiğinde ilgili tepki düğmesine basmalıdır (RehaCom Panelinin sol veya sağ ok tuşu). Eğitim Materyali Ekranda yatay bir çizgi vardır. Daha kolay seviyelerde, danışanın daha iyi yönlendirilmesi için ortada bir güneş gösterilir. Düzensiz zaman aralıklarıyla, farklı nesneler veya semboller (örn. hayvanlar, arabalar, bisikletler, motosikletler vb.), yatay çizgide görünür. Daha yüksek zorluk seviyelerinde, semboller küçülür, ufuk kaybolur ve ilave saptırıcı uyaranlar gösterilir ve tekrar kaybolur.

Görsel-Motor Koordinasyon

Endikasyonları İnce motor becerilerin kontrolünde eksikliklere neden olan motor korteks (frontal lob) hasarlarıdır. En belirgin olarak el ve parmak hareketlerinin koordinasyon bozukluklarında görülürler. Birçok serebro organik hastalık ve hasarda, örneğin beyin hasarı, kanama, geniş tümörler, kranyoserebral travma vb. görsel-motor fonksiyonlar da etkilenir. Eğitim, ince motor becerilerin tüm bozuklukları için endikedir. Eğitim Görevi Ekranda dairesel bir disk ve farklı renklerden dolayı birbirinden çok farklı bir nokta gösterilir. danışan, joystick veya fare aracılığıyla noktayı dairesel diske taşımalıdır. Ardından disk, öngörülemeyen bir iz boyunca hareket etmeye başlar. Müşteri, joystick/fare (nokta ile temsil edilen) ile hareketi takip etmeye çalışır. Örneğin dairesel disk yerine çiçek kullanılır ve noktanın yerini böcek veya arı alabilir. Eğitim Materyali Eğitimi çalıştırmak için, verilen bir hareketi tanımlayan büyük bir dairesel disk ve joystick veya fare ile hareket ettirilebilen bir nokta kullanılır. Eğitimi özellikle çocuklar için daha değişken ve ilgi çekici hale getirmek için “disk” modunda rotor/imleç olarak 25 çift resim kullanılmıştır

Keşif (EXO2)

Endikasyonlar: Bu eğitim, aynı isimdeki görme alanı bozuklukları, bozulmuş görsel keşif veya görsel ihmali olan danışanlar için önerilir. Eğitimde, dört farklı görev türü vardır. “Eksik numaraları arama” görevinde ekranın etrafına dağılmış numaralar birbiri ardına aranmalı ve eksik numaralar tespit edilmelidir. “Nesneleri ara”da, sahnelere gömülü belirli nesneler bulunmalı ve tıklanmalıdır. “Nesne ara ve say” görevinde, sunulan nesnelerin sayısı belirlenmelidir. “Üst üste bindirilmiş rakamlar” görevi, ayrıntılı analizi eğitmek için kullanılır. Basit rakamlar üst üste bindirilmiş olarak sunulur. Danışan kişi, üst üste binen figürün hangi temel formlardan oluştuğuna karar vermelidir. Eğitim Materyali: “Nesne bul” ve “Nesneleri Bul ve Say” görevleri için birçok ayrıntılı görüntü ve sahne mevcuttur. “Üst üste bindirilmiş şekiller” görevi, farklı renkli veya siyah olan birçok basit geometrik şekil içermektedir.