REHACOM TARAMA MODÜLÜ

RehaCom Tarama modülleri, terapistlerin danışanlarıyla en iyi hangi eğitim modüllerini kullanacaklarını seçmelerinde yardımcı olmak için oluşturulmuştur. RehaCom bir terapi aracıdır, bu nedenle taramaların kapsamlı teşhisin yerini alması amaçlanmamıştır, bunun yerine terapisti, normlardan herhangi bir sapmaya karşı, eksiklikleri için en etkili modülü reçete etmeye yönlendirir. Taramaların sonuçları, danışanların sonuçlarını eşleştirilmiş eski normlarla birlikte gösteren bir çubuk grafik boyunca görüntülenir. Ayrıca, tarama sonucu gerekli olmasa bile çalışılacak görevin özelliklerini terapist olarak detaylandırabilirsiniz. Tarama bir eksiklik tespit ederse, RehaCom başlamak için bir eğitim modülü önerecektir. İlerlemeyi ölçmek ve gerekirse tedavi modülünü ayarlamak için birkaç haftada bir taramalar yapılabilir.

Uyanıklık (ALET)

Bu modülde tonik uyanıklık, fazik uyanıklık ve içsel uyanıklık ölçülür. Testin ilk aşaması, ekranda tam dolu bir kare göründüğünde kullanıcının bir düğmeye basması gerektiğindeki tepki süresini ölçmektir. İkinci aşamada, kare görünmeden önce bir sinyal sesi duyulurken aynı görsel uyarana tepki süresi ölçülür. İstemci, sese tepki vermeden düğmeye basmak için ekranda kare görünene kadar onu beklemek zorundadır.

Seçici Dikkat (GONT)

Bu tarama, belirli uyaranlara hızlı tepki verme ve diğerlerinde tepkileri engelleme yeteneğini ölçer (GoNogo paradigması). Günlük yaşamda, içten kontrol edilen davranış lehine tepkileri bastırmak esastır. Ortalama reaksiyon süreleri ve hatalar kaydedilir.

Kampimetri (KAMP)

Görüntüleme alanı, tarama kampimetrisi kullanılarak binoküler veya monoküler olarak incelenebilir. Üç boyutlu perimetrinin aksine, kampimetri iki boyutludur. Testte, uyaranlar farklı pozisyonlarda rastgele aralıklarla ekranda belirir. Danışan gözlerini ekranın merkezindeki noktaya sabitlerken, bu uyaranları algılamalı ve cevapla düğmesi ile mümkün olduğunca hızlı bir şekilde onaylamalıdır. Sabitlemeyi kontrol etmek için, sabitleme noktası, düzensiz aralıklarla rengini veya şeklini değiştirir. Renk değişikliği de cevap anahtarı ile mümkün olduğunca hızlı bir şekilde onaylanmalıdır. Testi gerçekleştirmeden önce ekran boyutu, gözden ekrana olan mesafe, ölçüm matrisinin boyutu ve test edilecek göz gibi parametreler ayarlanabilir.

Bölünmüş Dikkat (GEAT)

Bu modülde danışan kişi, görsel ve işitsel bir görevi aynı anda çözmelidir. Bir deneme, yaklaşık %15 ilgili uyaran içeren 80 görsel uyaranın yanı sıra yaklaşık %10 ilgili uyaran içeren 160 işitsel uyaran içerir. Görsel ve işitsel bir uyaran için, müşterinin klavyede aynı düğmeye basması gerekir. Her iki görev de aynı anda başlar ve ilerler.

Çalışma Belleği (PUME)

Bu modülde görsel-uzaysal bellek aralığı ve görsel-uzaysal bellek fonksiyonu belirlenecektir. Ayrıca örtük görsel hafıza öğrenmeyi ve işleyen hafızayı test etmek için kullanılır.

Uzamsal Sayı Arama (NUQU)

Bu modülde temel bilişsel performans ve seçici dikkat test edilir. Ayrıca test, görsel bir ihmalin varlığını taramak için de kullanılabilir. Bazal bilişsel performans, literatürde algısal hız ile ilişkilendirilir. Seçici dikkat ile kastedilen, kendilerini bir uyarıcı takım yıldızının ilgili uyarıcısına çevirme ve kısa bir süre içinde bu takım yıldızın ilgisiz uyarıcılarını görmezden gelme yeteneğidir. Bu görev, Oswald ve Roth 1987 tarafından geliştirilen iyi bilinen “Rakamlar-Bağlantı-Test”inden çıkarılmıştır.

Kelime Hafızası (WOMT)

Bu tarama, kişinin bir diziyi (örüntüyü) tamamlama yeteneğini ölçer. Danışanın usulsüzlükleri tespit edip edemediğini ve mantıklı sonuçlar çıkarıp çıkaramadığını inceler. Weiss, Cattell, Horn Sturm ve Melchers tarafından kullanılan zeka testlerine benzer görsel materyaller kullanılmaktadır. Ekranda dört bloktan oluşan görsel bir dizi görüntülenecektir. Mevcut seçeneklerden bir 5. blok seçerek diziyi doğru bir şekilde tamamlamaları gerekir. Bu tarama, yürütücü işlev teşhisinin önemli bir parçasıdır.

Mantıksal Akıl Yürütme (LOGT)

Bu tarama, müşterinin bir diziyi tamamlama yeteneğini ölçer. Müşterinin usulsüzlükleri tespit edip edemediğini ve mantıklı sonuçlar çıkarıp çıkaramadığını inceler. Weiss, Cattell, Horn Sturm ve Melchers tarafından kullanılan zeka testlerine benzer görsel materyaller kullanılmaktadır. Ekranda dört bloktan oluşan görsel bir dizi görüntülenecektir. Mevcut seçeneklerden bir 5. blok seçerek diziyi doğru bir şekilde tamamlamaları gerekir. Bu tarama, yürütücü işlev teşhisinin önemli bir parçasıdır.

Görme Alanı (VITE)

Bu tarama, görme alanını ve sabitleme doğruluğunu ölçer. Birçok hastane, klinik ve poliklinikte görme alanının değerlendirilmesi zordur. Bu modül uygulayıcılara doğru bir araç sağlar. Danışandan ekranın ortasındaki bir daireye odaklanması istenir. Dairenin içi renkle dolduğunda danışan kişi bunu gördüğünde belirttiğini gösteren tuşa basmalıdır. Ayrıca, ucunda başka bir daire bulunan bu daireden bir çizgi göründüğünde bunu da aynı tuşa basarak gördüğünü belirtmelidir. Çizginin sonunda daire yoksa tepki vermemelidir. Sonuçlar görsel alan haritası olarak basılabilir.