Yönetici Fonksiyonları Eğitimi

Yürütücü işlevler, eylem planlama veya hedefe yönelik davranışla ilişkili çeşitli üst düzey zihinsel süreçler için ortak bir terimdir. Yürütücü işlevlerinde eksiklikleri olan hastalar, planlamada ve kurallara uymada güçlükler gösterirler, genellikle çok az sosyal norm duygusuna sahiptirler ve istenmeyen davranışları bastırmada sorunlar yaşarlar. Yürütücü işlevler ön beyinle yakından bağlantılıdır. Nörolojik hastalıklar veya frontal beyin yaralanmaları ve ayrıca psikiyatrik hastalıklar (örneğin şizofreni gibi) burada anormallikler gösterir.

Alışveriş (EINK)

Endikasyonları TBI, inme, beyin tümörü cerrahisi veya beyin kanaması sonucunda çalışan bellekte eksiklikler ve kavram geliştirmedeki ve eylem planlamasındaki zorluklardır. Modül aynı zamanda yaşlıların mevcut zihinsel performansını korumaya yönelik olduğu kadar 11 yaş ve üstü çocuklar için de kullanılabilir. Dikkat eksikliği olan danışanlar için uygun değildir. Eğitim şu şekilde ilerlemektedir: Eğitimci, bir süpermarkette arayıp bulması ve bir arabaya koyması gereken bir alışveriş listesi alır. Tüm ürünler arabadayken danışan “nakit” butonunu kullanarak süpermarketten listede belirtilen ürünleri alır. Aşamalı zorluk seviyesinin dışında, danışanın matematiksel yeteneklerine ek taleplerde bulunulur (belirli bir miktar para belirtilir, ürünler fiyatlar ile işaretlenir vb.). Eğitim modülü içerisinde eğitim materyali olarak gerçekçi 100’den fazla malzemenin fotoğrafları kullanmaktadır (gıda, temizlik, ev eşyaları vb.). Bu malzemeleri, danışanın seçmesi gereken raflarda görünür. Eğitim programı, seçildiğinde tüm ürünlerin seçildiği anlamına gelen bir uyarı sesi verilir. Çalışma içerisinde Süpermarket veya hırdavatçı dükkanları olmak üzere İki mağaza seçimi yapılabilmektedir.

Bir Tatil Planlayın(PLAN)

Endikasyonları Bilişsel işlev bozuklukları, özellikle de planlama becerileridir. Günlük yaşamı planlama ve organize etme yeteneği, en karmaşık insan becerilerinden biridir. Bu beceriler herhangi bir beyin hasarından, özellikle beynin ön tarafında oluşan hasarlarından etkilenebilir. Bir Tatil Planla modülü, hafıza becerilerini eğitmek için de kullanılabilir. Çok ağır amnestik bozukluklarda önerilmez. Ciddi derecede engelli danışanlar için bir terapistin varlığı özellikle tavsiye edilir. Eğitim Görevi, görevlerin listesini optimum sırada önceliklendirmektir. Bu amaçla ekranda kuş bakışı farklı bina ve yolların olduğu bir harita gösterilir. Müşteriler, zaman çizelgelerine göre birbiri ardına binaları “ziyaret etmeli” ve bunları günlüklerine girmelidir. Üç farklı istek türü vardır: Not önceliği Seyahat süresini en aza indirin.
Tamamlanan görev sayısını en üst düzeye çıkarın
Eğitim Malzemesi Planı Bir Tatil, yeni görev kombinasyonları rastgele oluşturulabildiğinden neredeyse sonsuz sayıda farklı görev sağlanabilmektedir.

Mantıksal Akıl Yürütme (LODE)

Endikasyonlar, Soyut mantıksal düşünmede bozulmalar, beynin ön lobunda kazanılmış hasarlardan kaynaklanmaktadır. Bu alandaki bilişsel kayıpları genellikle kronik alkol kullanımı, bunama, felç ile şizofreni hastalarında görülür. Eğitim, bazı basit, soyut-mantıksal sonuçları kavrayabilmeleri koşuluyla 12 yaş ve üstü çocuklar için de kullanılabilir. Eğitim Görevi danışan, birkaç sembolden (cevaplar havuzu) verilen bir sembol dizisini doğru şekilde devam ettiren birini bulmalıdır. Eğitim Materyali Farklı şekil, renk ve büyüklükteki bir dizi sembol (daireler, üçgenler, kareler vb.) birbirleriyle düzenli bir ilişki içinde ekranda görüntülenir. Cevap yanlış ise hatanın türü (şekil, renk ve/veya boyut) hakkında özel bilgiler verilir.

Hesaplamalar (CALC)

Endikasyonlar: Aritmetik bilişsel becerilerde bozulma. Çeşitli bilişsel işlev bozuklukları bu duruma neden olabilir. Bu bozukluk, temel boyut ve miktarları tahmin etmeden, temel aritmetik işlemleri uygulamadaki problemlere ve karmaşık matematik problemlerini çözmedeki zorlukları kapsamaktadır. Eğitim, farklı pek çok görev çeşitliliğine sahiptir. Danışan, çalışmalara boyut veya miktarın basit karşılaştırmalarıyla ve sıralama görevleriyle başlar. Daha sonra temel aritmetik toplama ve çıkarma işlemleri hem zihinsel hem de yazılı olarak öğretilir. Daha yüksek zorluk seviyelerinde, gerçekçi durumlarda danışanın parayı idareli bir şekilde nasıl kullanması gerektiği ile ilgili yönergeler verilir. Bu çalışmalarda kendisinden istenen miktarda parayı vermeli veya kendi parasını kontrol etmelidir. Son olarak, çarpma ve bölme görevleri mevcuttur. Eğitim Materyalindeki boyut ve miktar görevleri, danışan kişinin sayılara hesaplamalara geçene kadar basit nesnelerin resimleri kullanılarak eğitilir. Yazılı toplama ve çıkarma, başlangıçta küçük sayılarla gösterilir. Parayı kullanma ile ilgili çalışmalarda gerçekçi banknotların ve madeni paraların resimleri kullanılır.