0

reaksiyon Davranışı (REVE)

7

Endikasyonlar Reaksiyon hızında azalma (örn. inme, iskemi demans, kraniyoserebral travma, tümör gelişimi vb. sonucu) çoğunlukla yaygın beyin hasarının yanı sıra frontal ve prefrontal lezyonlarda ortaya çıkar. 8 yaş ve üzeri kişiler için uygundur. Eğitim Görevi Görev, ekranda ilgili bir uyaran – bir trafik işareti gösterildiğinde ilgili tepki düğmesine olabildiğince hızlı basmaktır. Eğitim Materyali Öğrenme aşamasında, müşteri trafik işaretlerini ve ilgili tepki düğmelerini ezberlemelidir. Eğitim aşamasında, belirli bir zaman aralığında tepki vermesi gereken müşteriye ilgili trafik işaretleri sunulur. Daha yüksek zorluk seviyelerinde, reaksiyon gerekitirmeyen alakasız trafik işaretleri de gösterilir

0

Yönetici Fonksiyonları Eğitimi

2

Yürütücü işlevler, eylem planlama veya hedefe yönelik davranışla ilişkili çeşitli üst düzey zihinsel süreçler için ortak bir terimdir. Yürütücü işlevlerinde eksiklikleri olan hastalar, planlamada ve kurallara uymada güçlükler gösterirler, genellikle çok az sosyal norm duygusuna sahiptirler ve istenmeyen davranışları bastırmada sorunlar yaşarlar. Yürütücü işlevler ön beyinle yakından bağlantılıdır. Nörolojik hastalıklar veya frontal beyin yaralanmaları ve ayrıca psikiyatrik hastalıklar (örneğin şizofreni gibi) burada anormallikler gösterir.