0

Yönetici Fonksiyonları Eğitimi

2

Yürütücü işlevler, eylem planlama veya hedefe yönelik davranışla ilişkili çeşitli üst düzey zihinsel süreçler için ortak bir terimdir. Yürütücü işlevlerinde eksiklikleri olan hastalar, planlamada ve kurallara uymada güçlükler gösterirler, genellikle çok az sosyal norm duygusuna sahiptirler ve istenmeyen davranışları bastırmada sorunlar yaşarlar. Yürütücü işlevler ön beyinle yakından bağlantılıdır. Nörolojik hastalıklar veya frontal beyin yaralanmaları ve ayrıca psikiyatrik hastalıklar (örneğin şizofreni gibi) burada anormallikler gösterir.