0

topolojik bellek (MEMO)

3

Endikasyonlar Sözlü ve sözel olmayan içerikler için tüm hafıza bozuklukları veya bozuklukları. Amnestik sendromlar tüm yaygın serebro-organik hastalıklarda (demans, intoksikasyonlar, kronik alkol kötüye kullanımı vb.) yanı sıra medial veya bazolateral limbik lemniskusun tüm sol veya bilateral lezyonlarında görülebilir. Ayrıca prefrontal, temporal veya parietal kortikal alanlardaki vasküler hastalıklar, TBI veya beyin tümörleri hafıza bozukluklarına yol açabilir. Eğitim Görevi “Ezberleme aşaması” olarak adlandırılan aşamada, ekranda somut resimler veya geometrik şekiller içeren değişken sayıda (zorluk derecesine bağlı olarak) kart görüntülenir. Müşteri resimlerin konumunu ezberlemelidir. Önceden ayarlanmış bir sürenin ardından – veya OK düğmesine manuel olarak basılarak – matrisin resimleri gizlenir (yüzü aşağı çevrilir). Müşteri, ekranın sağ tarafında belirtilen resimle eşleşen resmi bulmalıdır. Eğitim Materyali Toplamda 464 adet somut nesne, geometrik şekil ve harf resmi mevcuttur. Aynı anda görüntülenen kartların sayısı 3 ile maksimum 16 arasında değişir.